MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मनमोर

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २१ सप्टेंबर २००८

मनमोर - मराठी कविता | Manmor - Marathi Kavita

अनामिक तृप्तीने
आनंदला मनमोर
फुलविले पिसाऱ्यास
आनंदे नाचण्यास
नाचला धुंद होऊनी
अन्‌ दुसऱ्याच क्षणी...
पिसाऱ्याच्या असंख्य डोळ्यांनी
जे दिसले मन्मनी...
मनमोराचा आनंद लोपला
भीतीनं तो घाबरला
पिसारा फुललेला
नकळत मिटला
मनमोराचा कंठ
दाटून आला
मूक रुदनाने
डोळे भरले
भरल्या डोळ्याने
पायाकडे पाहिले
खेदाने हसला
हेच जगाचे खरे रूप!

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store