MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

मन्मनीचा गाभारा

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १ सप्टेंबर २००८

मन्मनीचा गाभारा - मराठी कविता | Manmanicha Gabhara - Marathi Kavita

उगवला शुक्र तारा
चांदणे फुलची पिसारा
मन्मनीच्या गाभाऱ्यात
दरवळला सखी मोगरा
वाट पाहुनी थकले जरी
ओढ होती अंतरी
अंतरीच्या स्पंदनाने तुज
साद दिली परोपरी
प्रश्नचिन्ह जे मजसमोर
तूच देसी गे उतरा
मन्मनीच्या गाभाऱ्यात
दरवळला सखी मोगरा!
वाटले तुज द्यावे उसने
मागण्या ते यावे दारी
काय द्यावयाचे ते
न उमजे जन्मभरी
संध्यातीरा जीवनाच्या
मार्ग सापडे मज खरा
मन्मनीच्या गाभाऱ्यात
दरवळला सखी मोगरा

नुकतेच प्रकाशित नवीन लेखन

बाय - मराठी कथा | Bye - Marathi Katha

बाय

विभाग मराठी कथा

स्वभाव - मराठी कविता | Swabhav - Marathi Kavita

स्वभाव

विभाग मराठी कविता

आधार - मराठी कविता | Aadhar - Marathi Kavita

आधार

विभाग मराठी कविता

बायको - मराठी कविता | Baayko - Marathi Kavita

बायको

विभाग मराठी कविता

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store