पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

मैफल

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २५ सप्टेंबर २००८

मैफल - मराठी कविता | Maifal - Marathi Kavita

माझ्यात जीवनाची मैफल रंगवीत गेले
गाणे जुनेच तरीही तराणा बदलत गेले
सुटला कधी ना ताल ठेका धरीत गेले
गाण्यातील सूर होते जरी जुने ते
शब्दांगणात माझ्या नाविन्य बहरले ते
जे जे समोर होते ते ते सुखवीत गेले
माझ्याच जीवनाची मैफल रंगवीत गेले
कधी लागली जरी तेच ना दिसली परि खाच
अंतरीच्या स्पंदनी जे त्या लावली ना आच
मन्मनीच्या उमाळ्याला सजवीन मीच गेले
माझ्याच जीवनाची मैफल रंगवीत गेले

Book Home in Konkan