MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

महाराष्ट्र माझा

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २४ ऑगस्ट २०१५

महाराष्ट्र माझा - मराठी कविता | Maharashtra Majha - Marathi Kavita

महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र माझा
अभिमान माझा स्वाभिमान माझा

मराठी आमुची भाषा
मस्तकी देश प्रेमाची रेषा

सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा
तलवारीची धार आमुच्या अंगा

पराक्रमांची ही भूमी
शूरविरांची नाही इथे कमी

शिवबाचा इतिहास सांगतो वारा
चमकतो संभाजीसारखा सूर्यतारा

ऐकतो तुकारामाची गाथा
टेकतो पंढरपुरी माथा

जाती धर्म जरी अनेक
तरी राहतो आम्ही एक

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store