MarathiMati.com - Official WhatsApp Number

माणूस

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १८ एप्रिल २०१५

माणूस - मराठी कविता | Maanus - Marathi Kavita

माणूस म्हणून जन्मलेला माणूस
माणसासाठी जगत असतो
आपल्या सिमित आयुष्याला
नवे अर्थ लावत असतो

मनातल्या लहरींवर स्वार होऊन
माणसांच्या समुद्रात पोहत असतो
एखाद्या मोठ्या लाटे खाली
चिंब चिंब भिजत असतो

किनार्‍यावर असतांना तो
त्याच लाटेची वाट पहातो
इतर लहान लहरी आल्या
तरी तिथेच बसून टिपं गाळतो

रागावलेल्या माणसालाही
सागराकडेच जावं लागतं
दुसर्‍या माणसांच्या लहरींनाही
आपल्या कवेत घ्यावं लागतं

माणसाचा हात धरून
चालणारा माणूस मी
हरवलेल्या लाटेला
शिधणारा माणूस मी

खडकावर आदळूनही
खिदळणारा माणूस मी
बर्फासारखा थंड तरी
पिघळणारा माणूस मी

क्षितिजावरील आकांशांकडे
पोहणारा माणूस मी
रोज मावळत्या सूर्यासंगे
उगवणारा माणूस मी

Book Home in Konkan