MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

कोण असशी तू

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २६ एप्रिल २०१४

कोण असशी तू - मराठी कविता | Kon Asashi Tu - Marathi Kavita

कोण असशी तू माझा हे मला न समजायचे
कोण नसशी तू माझा हे तुला न उमगायचे

मी होता रणीचा पार्थ तू सांगशील रे गीता
विसर बंध नात्याचे लढ अन्यायाशी पुरता

मोहरता फुले मोहाची स्पर्शे गळतील सारी
आनंद अस्पर्षाचा हि तुझीच किमया न्यारी

सूरदास अंध मी होता तू होशी माझी काठी
जग शत्रू होता सारे तू एकालाच मम पाठी

द्वैतातून अद्वैताचे रेखाशीस तू चित्र
मम जन्म जन्मांतरीचा एकालाच तू मैत्र

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store