जीवनाचा खडतर प्रवास

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २४ जानेवारी २०१८

जीवनाचा खडतर प्रवास - मराठी कविता | Jeevanacha Khadtar Pravas - Marathi Kavita

म्हटलं तर सगळं काही
म्हटलं तर काहीच नाही
असंच असतं हे जगणं
जिथे जाणं तिथे लढणं

पुढे काय होणार कोणालाच माहीत नाही
तरीही का असते प्रत्येकाला घाई
करायची असते प्रत्येकाला जीवनाची जडणघडण
कधी मिळे कधी न मिळे प्रयत्नांना यशस्वी वळण

लाभतो जीवनात आपल्याला
अनेक चांगल्या - वाईटांचा सहवास
पण शेवटी आपल्यालाच तरून जावा
लागतो जीवनाचा हा खडतर प्रवास

  • TAG