​​​एक प्रार्थना करूण

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १७ मार्च २०१८

एक प्रार्थना करूण - मराठी कविता | Ek Prarthana Karun - Marathi Kavita

एक प्रार्थना करूण रुदन
तिच्यातले मी जपतो मी पण
डोळ्यांवरती ऊन बिलोरे
डोळ्यांखाली ओले शिंपण

एक तमाचा प्राचीन धागा
गुंफत आहे नवीन तागा
श्वासांची जन्मांध वैखरी
अढळ आहे आपुल्या जागा

एक क्षणाच्या बुटक्या वेळी
उंच आशेच्या बसक्या भाळी
एक बीजाच्या कर्मकपाळी
मोहाच्या नक्षीची जाळी

एक घागर आहे पालथी
पृथ्वीच्या ह्या कवचावरती
आम्ही कोरडे जन्मोजन्मीचे
राहतो नेहमी नभा खालती

  • TAG