MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

डोळीयाचा माठ

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २५ सप्टेंबर २००८

डोळीयाचा माठ - मराठी कविता | Doliyacha Maath - Marathi Kavita

अशी तापले तापले
सांग कशी थंडावू रे
एका एका थेंबासाठी
जीव झाला खुळा रे...
आता येरे झरझर
पाणी पाहू डोळाभर
माझी इवलीशी कूस
तुजसाठी कासावीस गर्भ कोंभाचा धरण्या
किती कराव्या मागण्या
बीज अंकुरण्या पोटी
किती करावी आटापिटी
नाही धीर धरवत
पाणावले बघ नेत्र
डोळीयाचा माठ आत
झालारे आत जड

नुकतेच प्रकाशित नवीन लेखन

बाय - मराठी कथा | Bye - Marathi Katha

बाय

विभाग मराठी कथा

स्वभाव - मराठी कविता | Swabhav - Marathi Kavita

स्वभाव

विभाग मराठी कविता

आधार - मराठी कविता | Aadhar - Marathi Kavita

आधार

विभाग मराठी कविता

बायको - मराठी कविता | Baayko - Marathi Kavita

बायको

विभाग मराठी कविता

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store