दिवाळी सण हा मोठा

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १३ एप्रिल २०१८

दिवाळी सण हा मोठा - मराठी कविता | Diwali Sann Ha Motha - Marathi Kavita

दिवाळी सण हा मोठा
नसे आनंदाला तोटा
भल्या पहाटे अभ्यंग स्नान करूनी
सुरूवात होई या दिनाची

दाराबाहेर काढूनी रांगोळी
जणू लक्ष्मी येई घरी
दाराबाहेर लावूनी पणती
जणू देई मनाला संजीवनी
फटाके फोडूनी आनंदोत्सव
साजरा करिती अबालवृद्ध

दिवाळी सण हा मोठा
नसे आनंदाला तोटा
भल्या पहाटे अभ्यंग स्नान करूनी
सुरूवात होई या दिनाची

फराळ, चकल्या, लाडू, करंज्या
अश्या पदर्थांची असे घरोघरी मेजवानी
सण हा भाग्याचा
असे धनलक्ष्मीचा निवास हा घरोघरी

भाऊबीजेची महती काय वर्णावी
जिथे बंध असे भावा बहिणीच्या नात्याचे
ओवाळणी करिते बहिण
लाडक्या भाऊरायाला असे गंध मायेचा

दिवाळी सण हा मोठा
नसे आनंदाला तोटा
भल्या पहाटे अभ्यंग स्नान करूनी
सुरूवात होई या दिनाची

  • TAG