चंद्रनाट्य

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २६ डिसेंबर २०१७

चंद्रनाट्य - मराठी कविता | Chandra Natya - Marathi Kavita

धरी का मम, करी कर
जावे क्षमया, पाहे चंद्रकला
पाहे चंद्रकला, अवघडे
चांदणे स्वर न्ह्याला

या वदे इच्छये पर
क्षर श्रमती, विरही अश्रुमाला
उमगती विलासे आकंठी
मनी वरुणराज विसला

खड्ग परीस वा भृगमय
शरीरा, रजनी स्पर्शीयते
मनी नवनीत भासे कटू मम
तरी क्षण जिव्हा गुणगुणते

आनंदे क्षण भोगित प्रति
जन, समयी बोबडती
वावगे प्रेमया कारण पुसता
चांदणे लखलखती

  • TAG