MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

आयुष्याचा भागीदार

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २५ जुलै २०१५

आयुष्याचा भागीदार - मराठी कविता | Aayushyacha Bhagidar - Marathi Kavita

तिच्या दिशेने पावलं
आपोआप माझी वळतात
मलाही उमजेना अशा
वाटेला भावना कळतात

भव्यतेची ओढ मला
स्वप्नं माझी साहसी
झोका घेता आकाशी भिडे
ती ही आहे धाडसी

पुस्तकांचे ओझे माझे
ती लिलया पेलेल का?
झेप घेऊनी धडपडलो
तर ती मला झेलेल का?

नेम अचूक स्थैर्य तिच्या हाती
तीक्ष्ण विचारांचे बाण
सोसेल का तिच्या बुद्धीला
माझ्या धनुष्याचा ताण

खळाळते हास्य तिचे
नम्रतेचा शृंगार
तिच्या तेजस्वी डोळ्यात दिसे
मला आयुष्याचा भागीदार

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store