आज मी पुन्हा प्रेमात पडलो

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | १० मार्च २०१८

आज मी पुन्हा प्रेमात पडलो - मराठी कविता | Aaj Mi Punha Premat Padalo - Marathi Kavita

आज मी पुन्हा प्रेमात पडलो
कसे ते माहित नाही
बघुन मी भारावून गेलो
किती ते माहित नाही

काळजाचे ठोके चुकले
कसे ते माहित नाही
बघुन तुझ्या प्रेमात पडलो
किती ते माहित नाही

दिसतेस तु रोजच
कितीदा ते माहित नाही
बघुन मात्र हरवून जातो
कसे ते माहित नाही

तुच तू दिसतेस तु
सगळीकडे असतेस तु
पुन्हा मात्र हरवून जातो
भान माझे हरपून जातो

तुझ्या सोबत वेळ कसा जातो
ते मला माहित नाही
तु नसताना मात्र जगतो
कसा ते मला माहित नाही

  • TAG