स्कुबा डायव्हिंग

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | ७ जून २०१६

स्कुबा डायव्हिंग - मराठी कथा | Scuba Diving - Marathi Katha

मी माझ्या चेडवाक मारुक नाय आणि शौचालयात पण टाकूक नाय, खैची (कोणती) आऊस (आई) असा करतली? माझ्या नवऱ्याक झील (मुलगा) व्हयो होतो. सोनोग्राफीत माझ्या पोटात पोरगी हा ह्या कळला. गर्भाची वाढ पूर्ण झाल्यामुळे, गर्भ पाडल्यास माझ्या जिवाक धोको होतो. पण डॉक्टराक पैशे दाबून माझ्या नवऱ्याने आणि त्याच्या घरच्यांनी माझ्या पोरीक पाडल्यानी. त्याच वेळी ऑपरेशन मध्ये काहीतरी गडबड झाली आणि माझो पण जीव गेलो. स्वतःचा नाव खराब होतला म्हणान डॉक्टरान माझ्या नवऱ्याक, माझ्या आणि माझ्या पोरीपासून सुटका करून घेऊक पैशे परत करून आमची प्रेता घेऊन जाउक सांगल्यान. मी पोटुशी व्हतय ह्या माझ्या माहेरच्यांका माहित व्हता पण त्यांका माका भेटुक देऊक नाय. त्यांका कायतरी सांगुक व्हया होता म्हणान, माझा भायेर लफडा होता, मी माझ्या चेडवाक घेऊन कोणासोबत तरी पळून गेलय असा माझ्या माहेरच्यांका खोटाच सांगीतल्यानी. परिस्थितीने गरीब असलेल्या माझ्या माहेरच्यांनी पोलिसात दाद मागीतल्यानी पण त्यांका पोलिसांनी भिक घालूक नाय. माझ्या नवऱ्यान माझ्या सासवेक (सासूला) माझ्या पोरीला खय तरी टाकूक देऊक सांगल्यान. घराक जाताना तिनेच माझ्या पोरीक शौचालयात दडवल्यान त्यामुळे ती कोणाक दिसुक नाय. ह्या रखवालदाराक पैशे दाबून रातोरात माका थयसर गाडल्यानी, असे म्हणत तिने एका थडग्याकडे बोट दाखवले. माझा शरीर मेला पण माझो आत्मो सूडासाठी बेचैन होतो. माझ्या सासरचे घरी परतत असताना मी माझ्या नवऱ्याच्या गाडीचो ऍक्सिडंट करवलय त्यात त्याच्या घरातले सगळे मेले पण माका चैन पडुक नाय. माका माझी लेक व्हयी होती.

शौचालयात कुत्र्यांका वास लागलो आणि त्यांनी माझ्या पोरीक ठेवलेली पिशवी भायेर काढल्यानी. जेव्हा सारिका ईली, तिका ती पिशवी दिसली आणि जेव्हा तिका माझो आवाज ऐकूक गेलो मी तेव्हाच समजलंय की हिचो उपयोग करून मी माझ्या अतृप्त इच्छा पुऱ्या करू शकतंय. सारिकाच्या पोटात तिच्या नवऱ्याचो अंश वाढता. मी तिका मारून तिच्या शरीराचो ताबा घेणार व्हतय आणि नंतर तिच्या गर्भातल्या पोरीक मारून माझ्या पोरीचो आत्मो तिच्यात घालणार व्हतय आणि यासाठी माका तुझ्यासारख्याच एका माणसाची गरज होती पण तू माझ्या सगळ्या इच्छांवर पाणी फिरवलस. आता मी तुका आणि त्या दोघांका पण जीत्तो सोडूचय नाय." असे म्हणत तिने रमेश मालवणकरांवर हल्ला चढवला. मालवणकर बेसावध होते त्यामुळे ते तिच्या थडग्यावर पडले पण त्यांनी स्वतःला सावरले आणि पिशाच्चमुक्ती मंत्र म्हणू लागले. ते पाहून फाटका आडून सर्व काही ऐकणाऱ्या किशोर आणि सारिकावर तिने हल्ला चढवला. ती सारिकाचा गळा आवळु लागली. किशोर तिला सारिका पासून दूर करण्याचा प्रयत्न करत होता पण ते त्याच्या शक्तीच्या बाहेरचे होते. गळ्यावरील पकडीमुळे सारिका डोळे फिरवू लागली ते पाहून किशोर आशेने मालवणकरांकडे पाहू लागला. ते मंत्र म्हणण्यात व्यग्र होते.