जातबळी भाग २

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २४ मे २०१८
जातबळी भाग २ - मराठी कथा | Jaatbali Part 2 - Marathi Katha
जातबळी भाग २

“ऑफिसच्या मॅडमना सांगितले होते, पण आता काळोख झाला म्हणुन मीच आपला आलो स्टॉप पर्यंत. त्याचे काय आहे? काळजी वाटते ना, एकटी पोरगी यायची म्हटल्यावर! पण तू सोबत आहेस म्हटल्यावर काळजीचे काही कारणच उरले नाही.” यावर आकाश म्हणाला, “ठीक आहे काका, मी निघतो मग.” तेव्हा त्याला थांबवत नभाचे वडील म्हणाले, “अरे निघतोस कुठे? हिला घरी नेऊन सोड, चहा नाश्ता करून मग जा. मी जरा महालक्ष्मीच्या देवळात जाऊन येतो. आज देवळात भजन कीर्तन आहे ना!”

“तुझ्या काकीनी पोह्याचा मस्त चिवडा आणि नारळाची बर्फी केली आहे. एक नंबर झालीय. मला यायला थोडा उशीर होईल म्हणुन सांग. जा आता तुम्ही, उगाच उशीर नका करू, नभाची आई काळजी करत असेल.” असे म्हणुन ते निघाले देखील. मग नभाला घेऊन आकाश तिच्या घरी निघाला. नभाच्या घरी अधून मधून जाणे होत असल्यामुळे नभाच्या घरचे आकाशला चांगले ओळखत होते. ती त्याच्या सोबत आल्याचे कोणालाच काही खटकले नाही उलट नभाला आणण्यासाठी पूनमला परत गाडी घेऊन जावे लागले नाही याचा सर्वांना आनंदच वाटला.

आकाशच्या मोकळ्या स्वभावामुळे तो नभाच्या घरात अगदी किचनमध्ये बिनधास्त जाऊन तिच्या आईशी गप्पा मारत असे. चहा नाश्ता झाल्यावर गप्पा मारताना नभाची आई आकाशला म्हणाली, “आम्ही या भाड्याच्या घरात राहायला आल्यापासून नभाची तब्येत सारखी बिघडते. तिला कसले कसले भास होतात. रात्री अचानक ओरडत उठते. उगाच घाबरते आणि मग दरदरून घाम सुटतो. ताप भरतो. सकाळी मात्र काहीच न झाल्यासारखी नॉर्मल असते. आमच्या घरमालकाची आई याच खोलीत गेली होती. तिचाच त्रास तर होत नसेल ना नभाला?”