जातबळी भाग २

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २४ मे २०१८
जातबळी भाग २ - मराठी कथा | Jaatbali Part 2 - Marathi Katha
जातबळी भाग २

खरंतर आपल्या आईवडीलांचा संसार तिच चालवते आहे. तिने नोकरी करून स्वतःचे शिक्षण घेतले आहे आणि आता भावंडांच्या शिक्षणाचा खर्चही तिच करत आहे. खुप कष्ट उपसले आहेत तिने! आई वडील लवकर वारल्यामुळे फार कमी वयात तिच्या वडीलांच्या खांद्यावर त्यांच्या लहान भावंडांची जवाबदारी पडली. स्वतःच्या लग्नाचा विचार करायला त्यांना वेळच मिळाला नाही.

जेव्हा लग्न करायचे ठरले तेव्हा ते चाळिशीला पोहोचले होते. सर्व इस्टेट आधीच भावंडांच्या नावावर करून बसले होते. स्वतःच्या कुटुंबाचा कधी विचारच केला नाही. ज्या भावंडांसाठी आयुष्य वेचले, गरजेच्या वेळेला ते सर्व पाठ फिरवून गेले. भावंडांवरील अति विश्वास त्यांना नडला, दुसरे काय? त्यांची स्वतःची मुले शिकत असतानाच त्यांची रिटायर्डमेंट जवळ आली. गात्र थकलेली, गाठीला पैसा नाही, आणि कोणाची साथही नाही. मग तुटपुंज्या पेन्शनमध्ये घर कसे चालवायचे?

साहजिकच मोठी असल्यामुळे वडीलांच्या वाट्याला जे आले होते तेच नभाच्याही वाट्याला आले. सर्व जवाबदारी नभाच्या एकटीच्या खांद्यावर पडली. सुदैवाने नभाच्या आईच्या घरची परिस्थिती चांगली होती. तिचे भाऊ आपल्या बहिणीच्या मदतीला धावून आले. पण त्यांनाही त्यांची कुटुंबे होतीच. ते त्यांच्या परीने जमेल तशी मदत करत होते. वेळोवेळी तिच्या मामांनी मदत केल्यामुळे त्याच्या उपकाराच्या ओझ्याखाली बिचारी नभा दबली गेली.

चांगले शिकलेले असले तरी तिच्या वडीलांखेरीज इतर सर्व जुन्या विचारांचे आहेत. त्यांच्यात जात-पात वगैरे खुप मानतात. त्यामुळे इच्छा असुनही ती त्यांच्या विरोधात जाऊ नाही शकणार. तू प्लिज तिचा विचार मनातून काढून टाक. तिची आणि तुझीही एक चांगली मैत्रीण म्हणुन सांगतेय. हे सर्व तिच्यासाठी आणखी मुश्किल करू नकोस. विसरून जा तिला." आकाशच्या चेहऱ्यावरील स्माईल पाहून चक्रावलेली रसिका म्हणाली, “तू ऐकतोयस का मी काय म्हणतेय ते? लक्ष कुठे आहे तुझे?”