मराठी चारोळी

मराठी चारोळी | Marathi Charoli | Charolya | Four Liners

मराठी चारोळी - [Marathi Charoli, Charolya, Four Liners] मराठीमाती डॉट कॉम परिवारातील सभासदांच्या अक्षरमंच विभागातील मराठी चारोळ्या.

आश्रमातल्या भजनात - मराठी चारोळी | Ashramatalya Bhajanat - Marathi Charoli

आश्रमातल्या भजनात

मराठी चारोळी

आश्रमातल्या भजनात
चालतो नामाचा गजर

अधिक वाचा

श्रमिकांच्या घामावर - मराठी चारोळी | Shramikanchya Ghamavar - Marathi Charoli

श्रमिकांच्या घामावर

मराठी चारोळी

श्रमिकांच्या घामावर
धनिकांच्या फुलतात बागा

अधिक वाचा

काना-मात्राचा डावपेच नसलेला

मराठी चारोळी

काना-मात्राचा डावपेच नसलेला
मराठीत एक शब्द आहे

अधिक वाचा

कोळशापेक्षा जगात - मराठी चारोळी | Kolashyapeksha Jagat - Marathi Charoli

कोळशापेक्षा जगात

मराठी चारोळी

कोळशापेक्षा जगात
काळे आहे काय

अधिक वाचा

वर्दीला शिस्तीची बाधा - मराठी चारोळी | Vardila Shistichi Badha - Marathi Charoli

वर्दीला शिस्तीची बाधा

मराठी चारोळी

वर्दीला शिस्तीची बाधा
कधी कृष्ण कधी राधा

अधिक वाचा