MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

कटुसत्य

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २१ जून २०१५

कटुसत्य - मराठी चारोळी | Katusatya - Marathi Charoli

माझं तुझ्याकडे एकटक पहाणं
अन्‌ तुझं ते गोड हसणं
आपल्या दोघांनाही सुखावत होतं
पण दृष्ट जगाला ते पाहावत नव्हतं

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store