MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

रिकाम्या तोंडी
घोषणा मुबलक
गावोगावी बढाई मारणारा
असतो एकतरी तुघलक

  • TAG