पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

बोका भांडतो वॉय वॉय
म्हणतो पाळत नाही गाय
तरीही रोज दूध पितो
हे सांगा कसे काय

  • TAG
Book Home in Konkan