MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

धरणे, मोर्चा आंदोलनाची
सभा येथे अर्थी आहे
आश्वासनांच्या जेवणावळीत
खाऊ-पिऊंची गर्दी आहे

  • TAG