MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

समाजासाठी झटणारे
समाजाचे बाप असतात
समाजाला पिळणारे
विषारी साप असतात

  • TAG