MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

कडकलक्ष्मीच्या आसुडाने
अंगावर उठतात वळ
शिळ्याभाकरीच्या तुकड्याचा खुराक ही
जगण्यासाठी देतो बळ

  • TAG