पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

अस्तित्व दाखवण्यासाठी
राहतो पाण्यावर तेल-तंवग
विचारापेक्षा विकासचीच
प्रसिद्धी होते सवंग

  • TAG
Book Home in Konkan