MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

चुरमुरे सहज बुडत आहेत
दगडं पाण्यात अधांतरी
आदर्शाचे धडे गिरवावेत
असे चरण दाखवा एक तरी

  • TAG