MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

गल्लोगल्लीत फुटलंय
डिजीटलचं पेव
वार्डात तडफदार
मीच एकमेव

  • TAG