MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

चौकाचौकात मोक्यावर
समाजसेवेचे पोष्टर जंग
कुंपण पार करताच
सरडे बदलतात आपला रंग

  • TAG