MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

मनूवाद्यांना आहे विकार
समतेसाठी फुकाच पुकार
आचरणात कुठे असतात
फुले, शाहू, आंबेडकर विचार

  • TAG