MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

अनुभवातून वाहतो
ज्ञानाचा झरा
आघाडीनं लढतो
मानाचा खरा

  • TAG