MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

बहादूर विराजमान झाले तख्त
मुखी नाम घेत गुरुदेव दत्त
पायी नसतात त्यांच्या अनेक भक्त
बसून कसे नियोजन करतात सक्त

  • TAG