MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

घोंगावत लाट
येते सुनामी
स्वीस तिजोरी
हाताळते बेनामी

  • TAG