MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

ऐषआरामासाठी बांधली जाते
आलीशान मंझील
वीज भारनियमामुळे
पेटवावे लागतात अनेक कंदील

  • TAG