MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

होत नाही भिकारी
कधीही शिकारी
जर्सी बैल कितीही सजवला
नाही होत खिलारी

  • TAG