MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

कर्जात बुडाले घरदार
गरिबी सावरता सावरेना
बळी कित्येक पडले याचे
तांडव आवरता आवरेना

  • TAG