Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

रात्र संपल्यानंतर पहाट येते नवी
सोनेरी किरणांनी तेजाळून येतो रवी
भावनेच्या उत्कट अविष्कारांची रवी
घुसळत संवेदना शब्दबद्ध करतो कवी

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play