चारीमुंडी चित झाला पाकिस्तान

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

चारीमुंडी चित झाला पाकिस्तान - मराठी चारोळी | Charimundi Chit Jhala Pakishan - Marathi Charoli

चारीमुंडी चित झाला पाकिस्तान
दाखविले त्यांना अस्मान
त्रिशतक झळकून बनला
सेहवाग मुल्तानचा सुलतान

  • TAG