तराजू घेऊन

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

तराजू घेऊन - मराठी चारोळी | Taraju Gheun - Marathi Charoli

तराजू घेऊन
इंग्रज बनिया झाला
पारतंत्र्याचा जू नसताना
जनतेला चिकनगुनिया झाला

  • TAG