सरल्या दिवसाचे मोजता येत नाही माप

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

सरल्या दिवसाचे मोजता येत नाही माप - मराठी चारोळी | Saralya Divasache Mojata Yet Nahi Maap - Marathi Charoli

सरल्या दिवसाचे मोजता येत नाही माप
सापडता संकटात आठवतो बाप
चढणीवर लागते सावजाला धाप
तेंव्हाच ओढायला लागतो चाप

  • TAG