पात्र भरून वाहात आहे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

पात्र भरून वाहात आहे - मराठी चारोळी | Patra Bharun Vahat Aahe - Marathi Charoli

पात्र भरून वाहात आहे
भ्रष्टाचाराची गंगा
समाधीसाठी केव्हाही उडी स्विकारते
कोल्हापूरची पंचगंगा

  • TAG