Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play

गिऱ्हाईक म्हणते

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

गिऱ्हाईक म्हणते - मराठी चारोळी | Girhaik Mhanate - Marathi Charoli

गिऱ्हाईक म्हणते
तुझ्यासारखे कैक बसले आहेत उघडे ठेवून रडत
रांडेच्या येथून अनेकजण
गेले आहेत उडत

  • TAG
Download MarathiMati.com's New Android App from Google Play