बसणाऱ्याला नसतो गंध

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

बसणाऱ्याला नसतो गंध - मराठी चारोळी | Basanaryala Nasato Gandh - Marathi Charoli

बसणाऱ्याला नसतो गंध
वेशीत पसरतो दुर्गंध
असा नसावा कधीही छंद
स्वच्छतेसाठी करा हागणदारी बंद

  • TAG