उमलण्या आधी येथे

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

उमलण्या आधी येथे - मराठी चारोळी | Umalanya Aadhi Yethe - Marathi Charoli

उमलण्या आधी येथे
खुडली जाते कळी
देवापुढे कशासाठी
दिला जातो बळी

  • TAG