आयाबायांची सेवा खास

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

आयाबायांची सेवा खास - मराठी चारोळी | Aayabayanchi Seva Khas - Marathi Charoli

आयाबायांची सेवा खास
सुखात महाराज भरवितो घास
मठात साधू धरतोय पदर
रोज पेपरात नवचं सदर

  • TAG