फकिरा नको घालू तू धूप-कबर

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २० जून २०११

फकिरा नको घालू तू धूप-कबर - मराठी चारोळी | Fakira Nako Ghalu Tu Dhup Kabar - Marathi Charoli

फकिरा नको घालू तू धूप-कबर
कशासाठी हाक देतो अल्लाह हु अकबर
मुडदा गेला जहन्नुम या जन्नत नको त्याची कदर
समशेर घेऊन लढत रहा टिपू हो या हैदर

  • TAG