MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

नेतृत्व असावे
सर्वांना धरून चालणारे
नको स्वकीयांच्या
तंगड्या ओढणारं

  • TAG