MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

घरात नसावी
तानाशाही, हुकूमशाही
तेथे नांदावी
आधी लोकशाही

  • TAG