MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

प्रेमाचं खरंच
किती विचित्र आहे?
नको तिथे बसतं
आणि एखाद्याला करतं उध्वस्त

  • TAG