MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

आई - वडीलांचं ऋण फेडणं
हातात होतं
प्रत्यक्षात फिटलं ते
पश्चातापाच्या आसवांत होतं

  • TAG