पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव | Eco-friendly Ganeshotsav

MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

तळ्याकाठची सृष्ठी
नटून - थटून बसली
वाळवंटातून आलेल्यांची
तहान - भूकच हरपली

  • TAG
Book Home in Konkan