MARATHI

लेखन: | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २ नोव्हेंबर २०१६

MARATHI - मराठी चारोळी | ENGLISH - Marathi Charoli

मावळत्या सूर्याने
भगवा रंग उधळला
संभ्रात मानवाला
जणू त्याने विरक्तीचाच संदेश दिला

  • TAG